Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji ve Zmatla s.r.o.

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo apod.) zpracováváme pouze a výhradně v souvislosti s činnostmi spočívajícími v uzavření a plnění kupní smlouvy. Jednoduše: Vaše osobní údaje nevyužíváme jinak, než pouze pro vyřízení objednávky. Vaše osobní údaje se u nás tedy vyskytnou v objednávce a na faktuře k objednávce.

Pokud bychom chtěli uchovávat Vaše osobní údaje k jiným účelům, než výše uvedeno, musíme o tom detailně informovat a mít k tomu mít Váš výslovný souhlas.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně a nejsou využívány k marketingovým účelům.

Kdykoliv nás prostřednictvím kontaktního formuláře můžete požádat o informaci, jaké údaje o Vás evidujeme a požádat o jejich smazání či pseudonymizaci. Pokud nejsme povinni uchovávat Vaše osobní údaje na základě zákonných ustanovení, obratem Vám vyhovíme.